Vítejte na stránkách
Sdružení pracovníků
domů dětí a mládeže
v České republice (SP DDM)

vlajka_cr.jpg, 12kB vlajka_aj.jpg, 12kB vlajka_fr.jpg, 1,5kB


Střediska volného času - Domy dětí a mládeže

 • SP DDM v ČR je nezávislá nepolitická profesní organizace


 • Podporuje rozvoj středisek volného času a domů dětí
  a mládeže


 • Hájí profesní zájmy pracovníků i dobrovolníků


 • Podporuje odbornou a publikační činnost


 • Usiluje o zvýšení společenské prestiže


 • Přispívá k součinnosti a vzájemné spolupráci
  středisek volného času


 • Napomáhá koordinovat jejich aktivity


 • Ovlivňuje koncepci státní politiky a legislativy v oblasti
  dětí a mládeže


 • Podílí se na systému vzdělávání pracovníků • NAŠE SPECIFIKA

  • Profesionalita v zájmovém vzdělávání
  • Bezpečné prostředí, vyškolení pedagogové, garance kvalitního programu

  CO NABÍZÍME

  • Zájmové vzdělávání, rozvoj osobnosti, získávání kompetencí pro úspěšný život
  • Hru jako výchovný prostředek, poznávání zábavnou formou
  • Kroužky, kurzy, akce pro veřejnost, prázdninové pobyty
  • Otevřené kluby, možnost seberealizace a rozvoj talentu
  • Školní soutěže a výukové programy
  • Projekty participace, zapojení mladých lidí do občanské společnosti

  PRO KOHO TU JSME

  • Děti
  • Mládež
  • Rodiče
  • Pedagogy
  • Dobrovolníky

  KDE NÁS NAJDETE

  • Tvoříme dobře spolupracující rovnoměrnou síť v ČR
  • Pracujeme v 298 městech, některá SVČ existují již přes 50 let

  Design © 2010, DDM Kamarád Obsah Copyright © SPDDM